Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Door het bezoeken van Belle-Bijoux aanvaard en accepteert u de richtlijnen en werkwijze zoals beschreven in dit Privacy en Cookie beleid en onze Algemene Voorwaarden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Belle-Bijoux. U dient zich ervan bewust te zijn dat Belle-Bijoux niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Belle-Bijoux respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WordPress. WordPress zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Belle-Bijoux.

Belle-Bijoux doet niets met de persoonsgegevens,  die worden verwerkt van al haar klanten. d.w.z. namen en adressen, e-mailadressen, foto’s (tenzij hier expliciet toestemming voor is gevraagd door Belle-Bijoux aan de betreffende persoon), geboortedatums, en klantnummers. Ze blijven exclusief in beheer bij Belle-Bijoux en die geeft of verkoopt deze gegevens niet  door en  zet  ze niet openbaar. Mailverkeer van en naar Belle-Bijoux met klanten, wordt via een beveiligde verbinding verzonden d.m.v. een SSL-certificaat!

De persoonsgegevens die Belle-Bijoux verzameld zijn;

 • Voornaam en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Telefoonnummers
 • Foto’s
 • Geboortedatum
 • IP-adressen

De gegevens worden gebruikt voor;

 • Het sturen van een nieuwsbrief waarvoor vooraf toestemming is verleend door  de aanvrager/klant
 • U informeren over (nieuwe) producten en (nieuwe) diensten van Belle-Bijoux waarvoor u mogelijk interesse hebt
 • Als er een vraag of probleem m.b.t. de order is waarvoor contact gezocht dient te worden.
 • Uw vragen te beantwoorden en uw klachten te behandelen
 • Fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens.
Er wordt vooraf toestemming gevraagd om een naam bij het winnen van een prijs op de site te mogen worden gezet. Geen toestemming betekend geen gebruik van gegevens!  Foto’s kunnen geplaatst worden als er sprake is van activiteiten in het openbaar. Mocht er echter een foto tussen zitten waar u op staat en daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit via het contactformulier of naar info@belle-bijoux.nl kenbaar maken, en zal Belle-Bijoux er vervolgens zorg voor dragen dat deze foto(‘s)/afbeelding(en) zo spoeding als mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) van de site verwijderd wordt. Dit geldt ook voor alle schriftelijke gegevens met uitzondering van gemaakte orders/bestellingen die vanwege belastingtechnische redenen 7 jaar bewaard moeten blijven. Hierna kunnen op uw verzoek alle gegevens verwijderd worden. Verder heeft men inzage in alle gegevens die op de persoon betrekking heeft.

Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Bij het afmelden van de nieuwsbrief verdwijnen uw gegevens vanzelf uit het bestand en kan Belle-Bijoux ze ook niet meer terugzien.

Uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen door een mail te sturen naar info@belle-bijoux.nl

Melden datalek Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Mocht er sprake zijn van datalek zijn wij verplicht deze binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkene zal door ons ingelicht en geïnformeerd worden over de inbreuk. Dit gebeurt wanneer de inbreuk resulteert in een hoog risico voor zijn rechten en vrijheden zodat hij eventueel voorzorgsmaatregelen kan treffen. Een melding aan betrokkene is niet nodig wanneer er maatregelen conform de AVG zijn getroffen en deze zijn toegepast op de betreffende persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Mocht u meer informatie hierover willen of online een klacht indienen, neem dan een kijkje op de site van de AVG.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.